Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
              21. Internationellt samarbete
              50. Vissa understöd
         20. Yrkesutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2019

51. Understöd för kyrklig och religiös verksamhet (fast anslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 3 313 000 euro.

Dispositionsplan (euro)

     
1. Understöd till Ortodoxa kyrkan (L 985/2006, 119 §) 2 543 000
2. Understöd till Finlands Sjömanskyrka 134 000
  — varav i byggnadsunderstöd och understöd för skötsel av byggnadslån till sjömanskyrkor (högst) 52 000
3. Understöd för skötseln av vissa av den förflyttade befolkningens hjältegravar och iståndsättning av begravningsplatser i det avträdda området 32 000
4. Understöd till registrerade religionssamfund 524 000
5. Understöd för främjande av dialogen mellan religioner 80 000
Sammanlagt 3 313 000

2019 budget 3 313 000
2018 budget 3 313 000
2017 bokslut 3 313 000