Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         90. Stöd till kommunerna
              41. Energiskattestöd

Statsbudgeten 2019

91. Stöd för sysselsättningen och näringslivetPDF-versio

Förklaring:Sysselsättningen och näringslivet stöds med energiskattestöd.

Med allmänna energiskattestöd främjas konkurrenskraften för yrkesmässig verksamhet och energiintensiv industri samt konkurrenskraften för och användningen av förnybara energikällor. Med energiskattestödet till jordbruket och trädgårdsodlingen stöds jordbrukets inkomstbildning.

41. Energiskattestöd (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 285 000 000 euro.

Anslaget får användas till följande stöd och återbäringar som betalas på ansökan:

1) återbäring enligt lagen om återbäring av punktskatt på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket (603/2006)

2) skatteåterbäring för energiintensiva företag som avses i 8 a § i lagen om accis på elström och vissa bränslen (1168/2002).

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
1. Återbäring av energiskatt inom jordbruket 35 000 000
2. Skatteåterbäring till energiintensiva företag 230 000 000
Sammanlagt 265 000 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Förhöjd återbäring av energiskatt inom jordbruket år 2018 20 000
Precisering av beräkningen 4 000
Sammanlagt 24 000

2019 budget 285 000 000
2018 I tilläggsb. 23 000 000
2018 budget 261 000 000
2017 bokslut 242 444 004