Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2019

(22.) Stöd till digitalisering av offentliga tjänster (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Förklaring:Det föreslås att momentet och anslaget under det slopas i budgeten.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Spetsprojektfinansieringen upphör (regeringsprogr. 2015) -4 176
Sammanlagt -4 176

2018 I tilläggsb. -1 926 000
2018 budget 4 176 000
2017 bokslut