Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2019

20. Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 11 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till anskaffning av informationsförvaltningsprojekt, forskning och undersökningar som syftar till att främja produktiviteten inom den offentliga förvaltningen samt till anskaffning av utbildningstjänster och andra tjänster

2) till utveckling av centrala datasystemprojekt inom förvaltningsområdena

3) till avlönande av personal motsvarande högst 25 årsverken i uppgifter för viss tid.

Förklaring:Anslaget är avsett att användas till finansiering av sådana projekt som ökar produktiviteten inom förvaltningen och för vars del finansministeriet och respektive ministerium har ingått ett samarbetsavtal som gäller ökning av produktiviteten och realisering av produktivitetsvinsterna. Genom att de datasystem som används i ministerierna, ämbetsverken och inrättningarna moderniseras och funktionerna automatiseras kan produktiviteten förbättras, övergången till elektronisk kommunikation främjas och föråldrade system ersättas. Anslaget får även användas till utveckling av centrala datasystemprojekt som ökar produktiviteten och till utveckling av datasystem som är avsedda att användas gemensamt inom statsförvaltningen.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Genomförande av ett nationellt inkomstregister (finansiering 2018) (överföring från moment 28.70.21) 3 142
HETI-projekt (finansiering 2018) (överföring från moment 28.30.03) 4 000
HETI-projekt (finansiering 2019) (överföring till moment 28.30.03) -4 000
Ibruktagande av de gemensamma IKT-tjänsterna (harmoniseringsprojekt) (finansieringen 2018) (överföring från moment 25.01.22) 2 590
Ibruktagande av de gemensamma IKT-tjänsterna (harmoniseringsprojekt) (finansieringen 2019) (överföring till moment 25.01.22) -2 505
Informationssystemprojektet inom utsökningsväsendets strukturreform (URA ICT) (finansiering 2018) (överföring från moment 25.20.01) 1 744
Migrationsverkets projekt ”Ett smart digitalt ämbetsverk” (finansiering 2018) (överföring från moment 26.40.01) 2 000
Migrationsverkets projekt ”Ett smart digitalt ämbetsverk” (finansiering 2019) (överföring till moment 26.40.01) -2 000
Polisstyrelsens projekt för multibiometrisk identifiering (finansiering 2019) (överföring till moment 26.10.01) -2 000
Polisstyrelsens VITJA-projekt (finansiering 2018) (överföring från moment 26.10.01) 3 000
Projektet automatisk anonymisering och innehållsbeskrivning av dokument som innehåller personuppgifter (finansiering 2019) (överföring till moment 25.01.01) -240
Projektet för att höja skyddspolisens prestationsförmåga (finansiering 2018) (överföring från moment 26.10.02) 4 389
Projektet för att höja skyddspolisens prestationsförmåga (finansiering 2019) (överföring till moment 26.10.02) -5 074
Projektet för den offentliga förvaltningens gemensamma användargränssnitt för miljö- och hälsoskyddet (finansiering 2018) (överföring från moment 30.20.02) 657
Projektet för förvaltningsdomstolarnas system för verksamhetsstyrning och dokumenthantering (HAIPA) (finansiering 2018) (överföring från moment 25.10.03) 3 713
Projektet för förvaltningsdomstolarnas system för verksamhetsstyrning och dokumenthantering (HAIPA) (finansiering 2019) (överföring till moment 25.10.03) -4 533
Projektet för modernisering av informationssystemet för gemensam djurtillsyn och tvärvillkor (finansiering 2019) (överföring till moment 30.20.01) -1 340
Projektet för statsrådets digitala skrivbord (finansiering 2018) (överföring från moment 23.01.01) 980
Projektet för statsrådets digitala skrivbord (finansiering 2019) (överföring till moment 23.01.01) -510
Projektet för statsrådets gemensamma ärendehantering (finansiering 2018) (överföring från moment 23.01.01) 3 200
Projektet för statsrådets gemensamma ärendehantering (finansiering 2019) (överföring till moment 23.01.01) -1 800
Projektet för utveckling av informationssystem för Rättsregistercentralens myndighetsverksamhet (eORK) (finansiering 2018) (överföring från moment 25.01.05) 1 880
Projektet för utveckling av informationssystem för Rättsregistercentralens myndighetsverksamhet (eORK) (finansiering 2019) (överföring till moment 25.01.05) -895
Projektet Hantering av hälsa hos djur (ELTE) (finansiering 2019) (överföring till moment 30.20.01) -2 412
Projekt för vidareutveckling av e-tjänsten för behandling av stöd för landsbygden (Hyrrä) (finansiering 2019) (överföring till moment 30.20.01) -832
Totalreformen av tullklareringssystemen (investeringsutgifter för IKT-anskaffning) (finansiering 2018) (överföring från moment 28.10.02) 13 850
Totalreformen av tullklareringssystemen (investeringsutgifter för IKT-anskaffning) (finansiering 2019) (överföring till moment 28.10.02) -13 590
Utbildningsstyrelsens elektroniska system för hantering av elev-, studerande- och examensuppgifter (tid. Registret för verifierat kunnande (finansiering 2018) (överföring från moment 29.01.02) 700
Nivåförändring -16 382
Sammanlagt -12 268

2019 budget 11 000 000
2018 I tilläggsb. -8 377 000
2018 budget 23 268 000
2017 bokslut 49 730 000