Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2007 talousarviota koskevan hallituksen esityksen (HE 122/2006 vp) täydentämisestä
   Yleisperustelut
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
         24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
         27. Puolustusministeriön hallinnonala
              99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot
         28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
         35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     Määrärahat

Statsbudgeten 2019

99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 6 667 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys on 4 115 000 euroa talousarvioesityksen 2 552 000 euroon nähden. Tästä 2 660 000 euroa kertyy YK:n maksamista Suomen Libanonin kriisinhallintajoukon materiaali- ja varustekorvauksista, 1 400 000 euroa Irlannin Suomelle maksamista Libanonin tukikohdan vuokrista ja 55 000 euroa muiden kriisinhallintaoperaatioiden tuloista.


2007 talousarvio6 667 000
2006 II lisätalousarvio9 045 000
2006 I lisätalousarvio1 660 000
2006 talousarvio913 000
2005 tilinpäätös24 752 450