Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2019

04. Elektronisk identifiering (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 5 000 000 euro.

Anslaget får användas till kostnader för stark autentisering som förutsätts för den offentliga förvaltningens tjänster.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Kostnader för bank- och mobilidentifiering (överföring från moment 28.30.03) 5 000
Sammanlagt 5 000

2019 budget 5 000 000