Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Militärt försvar
         30. Militär krishantering

Statsbudgeten 2019

50. Stödjande av försvarsorganisationernas verksamhet (fast anslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 2 052 000 euro.

Anslaget får användas

1) till stödjande av försvarsorganisationers verksamhet

2) till statsunderstöd som beviljas Försvarsutbildningsföreningen (MPK) för omkostnader som föranleds av de offentliga förvaltningsuppgifter som föreningen enligt lagen om frivilligt försvar (556/2007) ska sköta

3) till utgifter för vårdande av de stupades minne.

Förklaring:

Resultatmål för verksamheten
Funktionell effektivitet 2017
utfall
2018
prognos
2019
mål
       
Resurshushållning      
De årliga kostnaderna för Försvarsutbildningsföreningens offentliga förvaltningsuppgifter (exkl. den militära utbildning som Försvarsmakten beställt)/antalet utbildningsdygn för verksamheten (exkl. den militära utbildning som Försvarsmakten beställt) (euro) 39 47 47
Produktivitet      
Antalet utbildningsdygn i den utbildning som ingår i Försvarsutbildningsföreningens offentliga förvaltningsuppgifter (exkl. den militära utbildning som Försvarsmakten beställt)/antal årsverken för Försvarsutbildningsföreningens anställda personal som arbetar med verksamheten (exkl. den militära utbildning som Försvarsmakten beställt) (dygn) 2 010 1 558 1 558
Produktion och kvalitetsledning 2017
utfall
2018
prognos
2019
mål
       
Antalet utbildningsdygn i den utbildning som ingår i Försvarsutbildningsföreningens offentliga förvaltningsuppgifter (exkl. den militära utbildning som Försvarsmakten beställt) (dygn) 68 740 51 000 51 000
Sådan utbildning för utbildare som ges för att förbättra kvaliteten på Försvarsutbildningsföreningens utbildning, antal utbildningsdagar 3 838 5 000 5 000
Utvärdering av Försvarsutbildningsföreningens kurser (deltagarnas utvärdering) på skalan 1—5 4,42 4,00 4,00

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys ry 23
Sammanlagt 23

2019 budget 2 052 000
2018 budget 2 029 000
2017 bokslut 2 029 000