Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Militärt försvar
         30. Militär krishantering

Statsbudgeten 2019

29. Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 344 463 000 euro.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring -27 554
Sammanlagt -27 554

Anslaget står utanför ramen.


2019 budget 344 463 000
2018 budget 372 017 000
2017 bokslut 282 645 429