Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Domstolar och rättshjälp
         30. Åklagarna
         40. Verkställighet av straff
         50. Valutgifter

Statsbudgeten 2019

74. Arbeten vid öppna anstalter (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas4 700 000 euro.

Av anslaget får högst 1 700 000 euro användas för arbeten vid öppna anstalter för en kommuns, en församlings eller ett allmännyttigt samfunds arbetsprojekt. Anslaget får också användas till markbyggnadsarbeten och till underhåll av nationalegendomar. Arbetsprojekten är kulturhistoriskt värdefulla eller kan förenas med rehabiliteringsverksamhet som delvis bekostas av instansen i fråga. Anslaget får användas särskilt i långtidsprojekt för utgifter för nödvändiga stödfunktioner som krävs för skapande av förutsättningar för byggnadsprojekt som även genomförs som arbete vid öppna anstalter, såsom renovering av fångarnas bostadsrum.

Förklaring:Med anslaget för öppna anstalter kan man sysselsätta fångar och renovera kulturhistoriskt värdefulla objekt. Arbetsprojekten finns bl.a. vid objekt i Förvaltningsnämnden för Sveaborgs, Forststyrelsens, Museiverkets, Senatfastigheters och kommunernas regi. Målet är att sysselsätta i genomsnitt 190 fångar vid öppna anstalter. Utgifterna för sysselsättning och uppehälle är ca 25 000 euro per fånge och år.


2019 budget 4 700 000
2018 budget 4 700 000
2017 bokslut 4 700 000