Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Domstolar och rättshjälp
         30. Åklagarna
         40. Verkställighet av straff
         50. Valutgifter

Statsbudgeten 2019

50. Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 75 255 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av ersättningar enligt rättshjälpslagen (257/2002)

2) till betalning av ersättningar enligt lagen om skuldsanering för privatpersoner (57/1993)

3) till betalning av ersättningar enligt lagen om rättegång i brottmål (689/1997)

4) till ett belopp av högst 1 700 000 euro till arvoden till offentliga utredare och boförvaltare enligt konkurslagen (120/2004) samt till övriga utgifter för konkursförfaranden som orsakas av offentlig utredning.

Förklaring:I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen med hänvisning till förklaringsdelen under moment 25.10.03 en proposition till riksdagen med förslag till ändring av 17 kap. i strafflagen, 185 § i utlänningslagen och 44 § i territorialövervakningslagen.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Rättshjälp och försvar 67 755 000
Biträdande av målsägande 200 000
Skuldsanering för privatpersoner 2 100 000
Ersättning för rättegångskostnaderna för oskyldigt åtalade 3 500 000
Arvoden till offentliga utredare och boförvaltare enligt konkurslagen samt till övriga utgifter för konkursförfarande som orsakas av offentlig utredning (högst) 1 700 000
Sammanlagt 75 255 000

År 2017 skötte privata rättsbiträden ca 40 016 1) rättshjälpsärenden. Bland rättshjälpens domstolsärenden utgör brottmålen den mest omfattande (56 %) och till kostnaderna största gruppen. Ersättningar som betalades med stöd av lagen om skuldsanering för privatpersoner uppgick till ca 2,6 miljoner euro 2017. Ersättningar för oskyldigt åtalades rättegångskostnader uppgick till ca 3,6 miljoner euro 2017. Arvoden som betalades offentliga utredare enligt konkurslagen uppgick till ca 0,7 miljoner euro 2017.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Arvoden till offentliga utredare och boförvaltare samt till övriga utgifter för konkursförfarande som orsakas av offentlig utredning 300
Asylsökandes rättssäkerhet -1 300
Mål gällande brott mot inreseförbud 55
Sammanlagt -945

2019 budget 75 255 000
2018 budget 76 200 000
2017 bokslut 79 098 060