Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
              20. Särskilda utgifter
              50. Understöd
         10. Domstolar och rättshjälp
         30. Åklagarna
         40. Verkställighet av straff
         50. Valutgifter

Statsbudgeten 2019

22. Harmonisering av kontors- och kommunikationssystem (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 2 505 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgifter som föranleds av ibruktagandet av massprodukter när det gäller kontors- och kommunikationssystem inom justitieministeriets förvaltningsområde.

Förklaring:Avsikten är att inom justitieministeriets förvaltningsområde ta i bruk statens gemensamma så kallade massprodukter när det gäller kontors- och kommunikationssystem. För närvarande används inom förvaltningsområdet produkter som avviker från massprodukterna. Ett samarbetsavtal som gäller ökning av produktiviteten har ingåtts mellan justitieministeriet och finansministeriet om projektet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ibruktagande av de gemensamma IKT-tjänsterna (harmoniseringsprojekt) (2018 års finansiering) (överföring till moment 28.70.20) -2 590
Ibruktagande av de gemensamma IKT-tjänsterna (harmoniseringsprojekt) (2019 års finansiering) (överföring från moment 28.70.20) 2 505
Sammanlagt -85

2019 budget 2 505 000
2018 budget 2 590 000
2017 bokslut 2 184 000