Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
              20. Särskilda utgifter
              50. Understöd
         10. Domstolar och rättshjälp
         30. Åklagarna
         40. Verkställighet av straff
         50. Valutgifter

Statsbudgeten 2019

01. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 20 933 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella sammanslutningar, till finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som är godkända av justitieministeriet samt till demokratipriser.

Förklaring:

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017 utfall 2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 21 235 20 388 21 333
Bruttoinkomster 400 400 400
Nettoutgifter 20 835 19 988 20 933
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 6 482    
— överförts till följande år 6 004    

Beräknad användning av anslaget

  årsv. %
     
Strategier för och uppföljning av samhällspolitiken 15 6
Styrningen inom ministeriets ansvarsområde och verksamhets- och ekonomiplanering, samt uppföljning 28 11
Beredning av lagstiftning och uppföljning 47 18
EU-ärenden och internationella ärenden 13 5
Ministeriets övriga specialuppgifter 25 9
Stödfunktioner 78 30
Frånvaro med lön 55 21
Sammanlagt 261 100

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Justering av den andel av löneglidningsbesparingen som gäller statsrådets förvaltningsenhet (överföring till moment 23.01.01) -5
Projektet automatisk anonymisering och innehållsbeskrivning av dokument som innehåller personuppgifter (finansiering 2019) (överföring från moment 28.70.20) 240
Styrning av ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (1 årsverke) (överföring från moment 32.40.01) 62
Tryggande av verksamheten för Opinionsnämnden för massmedier (överföring till moment 25.01.50) -30
Valundersökning 200
Återföring av den andel av besparingarna som gäller statsrådets förvaltningsenhet från moment 23.01.01 32
Överföring av beredningsansvaret för hyreslagstiftningen 25
Överföring av en tjänst till moment 25.10.03 (-1 årsv.) -30
Lönejusteringar 631
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -260
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -127
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -58
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -6
Temporär sänkning av StPL-avgiften 174
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen 112
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -15
Sammanlagt 945

2019 budget 20 933 000
2018 I tilläggsb. 250 000
2018 budget 19 988 000
2017 bokslut 20 357 000