Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Utrikesförvaltningen
         10. Krishantering
              95. Kursfluktuationer

Statsbudgeten 2019

50. Vissa statsunderstöd och statsbidrag (fast anslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 1 541 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsunderstöd till organisationer som hänför sig till utrikesministeriets ansvarsområde.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:De statsunderstöd som beviljas under momentet ska anknyta till Finlands utrikes- och säkerhetspolitiska riktlinjer och internationella åtaganden samt allmänt till utrikesministeriets ansvarsområde. Tyngdpunkten ligger på regelbaserat internationellt samarbete, konfliktförebyggande och fredsmedling, mänskliga rättigheter och demokrati i utrikes- och säkerhetspolitiken samt på det transatlantiska samarbetet. Avsikten är att 570 000 euro av anslaget reserveras för civilsamhällesorganisationernas Europainformation. Av detta reserveras 100 000 euro för information i samband med Europaparlamentsvalet. Det ordnas separata ansökningsomgångar för statsunderstöden.

På de statsunderstöd som ska beviljas under momentet tillämpas vad som bestäms i statsunderstödslagen (688/2001).

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Civilsamhällesorganisationernas Europainformation, information i samband med valet av finländska ledamöter till Europaparlamentet 100
Finlands EU-ordförandeskap; civilsamhällesorganisationernas Europainformation 100
Sammanlagt 200

2019 budget 1 541 000
2018 budget 1 341 000
2017 bokslut 1 337 720