Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Utrikesförvaltningen
         10. Krishantering
              95. Kursfluktuationer

Statsbudgeten 2019

50. Vissa statsunderstöd och statsbidrag (fast anslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 1 541 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsunderstöd till organisationer som hänför sig till utrikesministeriets ansvarsområde.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:De statsunderstöd som beviljas under momentet ska anknyta till Finlands utrikes- och säkerhetspolitiska riktlinjer och internationella åtaganden samt allmänt till utrikesministeriets ansvarsområde. Tyngdpunkten ligger på regelbaserat internationellt samarbete, konfliktförebyggande och fredsmedling, mänskliga rättigheter och demokrati i utrikes- och säkerhetspolitiken samt på det transatlantiska samarbetet. Avsikten är att 570 000 euro av anslaget reserveras för civilsamhällesorganisationernas Europainformation. Av detta reserveras 100 000 euro för information i samband med Europaparlamentsvalet. Det ordnas separata ansökningsomgångar för statsunderstöden.

På de statsunderstöd som ska beviljas under momentet tillämpas vad som bestäms i statsunderstödslagen (688/2001).

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Civilsamhällesorganisationernas Europainformation, information i samband med valet av finländska ledamöter till Europaparlamentet 100
Finlands EU-ordförandeskap; civilsamhällesorganisationernas Europainformation 100
Sammanlagt 200

2019 budget 1 541 000
2018 budget 1 341 000
2017 bokslut 1 337 720