Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
         01. Utrikesförvaltningen
         10. Krishantering
         30. Internationellt utvecklingssamarbete
              50. Statsbidrag till Fonden för industriellt samarbete Ab
              66. Egentligt utvecklingssamarbete
              88. Höjning av Finnfunds (Fonden för industriellt samarbete Ab) kapital
              89. Finansinvesteringar inom utvecklingssamarbetet
         90. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

89. Finansinvesteringar inom utvecklingssamarbetet (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 130 000 000 euro.

Anslaget får användas till finansinvesteringar och lån som en del av Finlands utvecklingssamarbete.

Fullmakt

År 2019 får ingås nya avtal gällande finansinvesteringar inom utvecklingssamarbetet samt förbindelser som efter 2019 föranleder utgifter till ett sammanlagt värde av högst 130 000 000 euro.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten föranleder (1 000 euro)

 201920202021Sammanlagt
fr.o.m.
2019
     
Förbindelser 2019-65 00065 000130 000
Utgifter sammanlagt-65 00065 000130 000

Förklaring: Anslaget används i enlighet med kriterierna för det offentliga utvecklingssamarbetet (ODA). Anslaget används till lån eller placeringar för att finansiera multilaterala utvecklingsbankers, multilaterala utvecklingsfonders eller andra utvecklingsfinansiärers projekt och program som främjar livsmedelsproduktion och livsmedelsförsörjning eller kampen mot och anpassningen till klimatförändringen, eller andra prioriterade mål som ingår i regeringens utvecklingspolitiska redogörelse. Avsikten är att anslaget ska användas till objekt som inte ökar underskottet i statsfinanserna inom nationalräkenskaperna och där man kan förvänta sig återbetalning.

Anslaget står utanför ramen.


2019 budget130 000 000
2018 budget130 000 000
2017 bokslut130 000 000