Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Ägarstyrningen
         30. Justitiekanslersämbetet
         90. Övriga utgifter
              21. Ordnar
              (26.) Finland 100

Statsbudgeten 2019

61. Deltagaravgifter och finansiella bidrag till Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 1 140 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av deltagaravgifter, finansiella bidrag och motsvarande utgifter enligt 12 § i lagen om Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot.

Förklaring:Huvuduppgifter för Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot är forskning och analys, utbildning och övningar, utveckling av doktriner och koncept, spridande av bästa praxis, identifiering av samarbetssätt och samarbetsmöjligheter samt produktion av information till stöd för beslutsfattande som gäller EU:s svarande på hybridhot. Av anslaget betalas Finlands finansiella bidrag till kompetenscentrets verksamhet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Utvidgandet av verksamheten vid Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot 370
Sammanlagt 370

2019 budget 1 140 000
2018 budget 770 000
2017 bokslut 750 000