Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
         01. Republikens president
              29. Mervärdesskatteutgifter
              75. Ombyggnad
       23. Statsrådets kansli

Statsbudgeten 2019

02. Utgifter för pensionerade presidenter (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 500 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgifterna för den service som ställts till de pensionerade presidenternas förfogande i enlighet med 1 § 2 mom. i lagen om republikens presidents rätt till pension (40/1994).

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring -100
Sammanlagt -100

2019 budget 500 000
2018 budget 600 000
2017 bokslut 174 689