Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2019

50. Stöd till riksdagsgruppernas gruppkanslier (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 4 255 000 euro.

Anslaget får användas

1) till ett belopp av högst 105 000 euro som ett basbelopp för de åtta riksdagsgrupper som bildades med stöd av valresultatet 2015 till slutet av valperioden (3 280 euro/mån./riksdagsgrupp)

2) till ett belopp av högst 3 936 000 euro att fördelas mellan riksdagsgrupperna som ett ledamotsspecifikt belopp i enlighet med riksdagsgruppernas storlek (1 640 euro/mån./ledamot).

Till de riksdagsgrupper som bildas med stöd av resultatet av riksdagsvalet 2019 betalas från och med ingången av valperioden som per månad ett basbelopp ett belopp som motsvarar månadsbeloppet för två ledamöter (3 280 euro/mån./riksdagsgrupp). Kanslikommissionen ger vid behov närmare anvisningar om principerna för användningen av anslaget.

Förklaring:Anslaget är avsett för betalning av stöd för anställning av personal som är nödvändig för riksdagsgruppernas verksamhet och till utgifter som föranleds av gruppernas verksamhet.

Anslaget fördelas mellan grupperna på så sätt att det för varje ledamot betalas 1 640 euro per månad, utöver vilket det till varje riksdagsgrupp som bildats utifrån valresultatet i riksdagsvalet 2015 fram till slutet av valperioden och till varje riksdagsgrupp som bildats utifrån valresultatet i riksdagsvalet 2019 från början av valperioden betalas ett månatligt grundbelopp som motsvarar månadsbeloppet för två ledamöter.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförhöjning av gruppkanslibidraget från och med den 1 januari 2019 172
Sammanlagt 172

Momentets anslag har ändrats till ett förslagsanslag.


2019 budget 4 255 000
2018 budget 4 083 000
2017 bokslut 4 080 720