Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
         01. Riksdagsledamöterna
         10. Riksdagens kansli
         20. Riksdagens justitieombudsman
         30. Utrikespolitiska institutet
         40. Statens revisionsverk
         90. Riksdagens övriga utgifter
              50. Stöd till riksdagsgruppernas gruppkanslier
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

90. Riksdagens övriga utgifterPDF-versio

50. Stöd till riksdagsgruppernas gruppkanslier (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 4 255 000 euro.

Anslaget får användas

1) till ett belopp av högst 105 000 euro som ett basbelopp för de åtta riksdagsgrupper som bildades med stöd av valresultatet 2015 till slutet av valperioden (3 280 euro/mån./riksdagsgrupp)

2) till ett belopp av högst 3 936 000 euro att fördelas mellan riksdagsgrupperna som ett ledamotsspecifikt belopp i enlighet med riksdagsgruppernas storlek (1 640 euro/mån./ledamot).

Till de riksdagsgrupper som bildas med stöd av resultatet av riksdagsvalet 2019 betalas från och med ingången av valperioden som per månad ett basbelopp ett belopp som motsvarar månadsbeloppet för två ledamöter (3 280 euro/mån./riksdagsgrupp). Kanslikommissionen ger vid behov närmare anvisningar om principerna för användningen av anslaget.

Förklaring: Anslaget är avsett för betalning av stöd för anställning av personal som är nödvändig för riksdagsgruppernas verksamhet och till utgifter som föranleds av gruppernas verksamhet.

Anslaget fördelas mellan grupperna på så sätt att det för varje ledamot betalas 1 640 euro per månad, utöver vilket det till varje riksdagsgrupp som bildats utifrån valresultatet i riksdagsvalet 2015 fram till slutet av valperioden och till varje riksdagsgrupp som bildats utifrån valresultatet i riksdagsvalet 2019 från början av valperioden betalas ett månatligt grundbelopp som motsvarar månadsbeloppet för två ledamöter.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförhöjning av gruppkanslibidraget från och med den 1 januari 2019172
Sammanlagt172

Momentets anslag har ändrats till ett förslagsanslag.


2019 budget4 255 000
2018 budget4 083 000
2017 bokslut4 080 720