Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
         01. Riksdagsledamöterna
         10. Riksdagens kansli
         40. Statens revisionsverk
              29. Mervärdesskatteutgifter
       23. Statsrådets kansli

Statsbudgeten 2019

40. Statens revisionsverkPDF-versio

01. Omkostnader för statens revisionsverk (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 15 669 000 euro.

Förklaring:Revisionsverkets budgetförslag baserar sig på att de externa uppgifter som föreskrivs för revisionsverket i grundlagen, de externa granskningsuppgifter som föreskrivs bl.a. i lagstiftningen om revision av landskapen, de övriga nuvarande lagstadgade uppgifterna, nämligen övervakning av finanspolitiken och parti- och valfinansieringen, och de nya granskningsuppgifterna i anslutning till landskapsvalen samt uppgiften att granska den verksamhet som bedrivs av myndigheten för finansiell stabilitet (lagen om myndigheten för finansiell stabilitet, 1195/2014) sköts inom ramen för anslagsnivån i de riktlinjer och den ram för ekonomin och personalplaneringen som kanslikommissionen fastställt.

Hantering och utvecklande av personalresurser

  2017
utfall
2018
mål
2019
mål
       
Årsverken 143,1 138,0 140,0
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. 6,6 6,6 6,6
       
Arbetstillfredsställelseindex      
Index enligt undersökningen ”Mot en bättre arbetsgemenskap” 2017      
Personalens välbefinnande 3,4 3,7 3,7
Grundförutsättningar för arbetet 3,3 3,4 3,4
Arbetsklimatet 3,3 3,5 3,5
Utvecklingsförutsättningar 3,3 3,5 3,5
Andelen kvinnor i personalen, % 51,0 51,0 51,0

Årsverken per enhet 2017—2019, mål

  2017
utfall
2018
mål
2019
mål
       
Redovisningsrevision och laglighetsgranskning 55 58 59
Effektivitetsrevision och granskning av finanspolitiken 58 56 57
Ledningens stöd 13 9 9
Enheten för administration 17 15 15

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Lönejusteringar 368
Nivåförändring 364
Sammanlagt 732

2019 budget 15 669 000
2018 budget 14 937 000
2017 bokslut 15 325 000

29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 650 000 euro.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring 60
Sammanlagt 60

Anslaget står utanför ramen.


2019 budget 650 000
2018 budget 590 000
2017 bokslut 648 466