Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
         01. Riksdagsledamöterna
         10. Riksdagens kansli
              29. Mervärdesskatteutgifter
         40. Statens revisionsverk
       23. Statsrådets kansli

Statsbudgeten 2019

30. Utrikespolitiska institutetPDF-versio

01. Utrikespolitiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 3 539 000 euro.

Förklaring:Som beräknade inkomster av verksamheten har beaktats bl.a. intäkterna av beställningar, utomstående projektfinansiering för forskning, kostnadsersättningar och avgiftsbelagd verksamhet till ett belopp av sammanlagt 620 000 euro. Forskningsagendan för 2017—2019 består av tre program, med temana Europeiska unionen, särskilt forskningen i dess yttre förbindelser, ekonomi och politiska system, Europeiska unionens östra grannskap och Ryssland samt global säkerhet. Dessutom pågår ett litet antal forskningsprojekt, varav ett särskilt gäller forskningen i Finlands utrikespolitik, som utgör ett tvärsnitt av forskningsprogrammen.

Hantering och utvecklande av personalresurser

  2017
utfall
2018
mål
2019
mål
       
Årsverken 42,4 43,5 43,5
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. 6,6 4,5 4,5
Andelen kvinnor i personalen, % 45 50 50

Enligt resultaten av undersökningen ”Mot en bättre arbetsgemenskap” som gjordes för att kartlägga arbetstillfredsställelsen är arbetstillfredsställelsen bättre än genomsnittet.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 3 959 4 060 4 159
Bruttoinkomster 774 662 620
Nettoutgifter 3 185 3 398 3 539
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 422    
— överförts till följande år 635    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförhöjning av lönenivån för forskare 27
Lönejusteringar 114
Sammanlagt 141

2019 budget 3 539 000
2018 budget 3 398 000
2017 bokslut 3 398 000

29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 220 000 euro.

Förklaring:Anslaget används till betalning av mervärdesskatteutgifter som föranleds av institutets omkostnader.

Anslaget står utanför ramen.


2019 budget 220 000
2018 budget 220 000
2017 bokslut 206 209