Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2019

01. RiksdagsledamöternaPDF-versio

01. Omkostnader för riksdagsledamöterna (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 21 810 000 euro.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Riksdagsledamöternas arvoden 16 119 000
Riksdagsledamöternas kostnadsersättningar 3 680 000
Riksdagsledamöternas resor i hemlandet 2 011 000
Sammanlagt 21 810 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Justeringar av riksdagsledamöternas arvoden 1.5.2018 och 1.1.2019 484
Nivåförändring i riksdagsledamöternas kostnader för resor i hemlandet 79
Sammanlagt 563

2019 budget 21 810 000
2018 budget 21 247 000
2017 bokslut 21 152 933