Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
         01. Riksdagsledamöterna
              01. Omkostnader för riksdagsledamöterna
         10. Riksdagens kansli
         20. Riksdagens justitieombudsman
         30. Utrikespolitiska institutet
         40. Statens revisionsverk
         90. Riksdagens övriga utgifter
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

01. RiksdagsledamöternaPDF-versio

01. Omkostnader för riksdagsledamöterna (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 21 810 000 euro.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Riksdagsledamöternas arvoden16 119 000
Riksdagsledamöternas kostnadsersättningar3 680 000
Riksdagsledamöternas resor i hemlandet2 011 000
Sammanlagt21 810 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Justeringar av riksdagsledamöternas arvoden 1.5.2018 och 1.1.2019484
Nivåförändring i riksdagsledamöternas kostnader för resor i hemlandet79
Sammanlagt563

2019 budget21 810 000
2018 budget21 247 000
2017 bokslut21 152 933