Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Ränta på statsskulden

Statsbudgeten 2019

09. Övriga utgifter för statsskuldenPDF-versio

20. Arvoden och andra utgifter för statsskulden (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 10 410 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av förberedelser för statens upplåning och skuldhantering, upptagande och emission av lån, återbetalning av lån, utgifter som förorsakas av derivatavtal, sakkunnigarvoden och andra arvoden samt till betalning av övriga utgifter för upplåning och skuldhantering

2) till driftskostnader för clearing- och betalningssystem och till betalning av utgifter för anskaffning av kortfristig tillfällig finansiering samt till reklam- och marknadsföringskostnader i anslutning till emission av avkastningsobligationer

3) till förvaltningsprovisioner för säkerhetsarrangemang i anslutning till Finlands program för finansiellt stöd.

Förklaring:Vid dimensioneringen av anslaget har beaktats de kostnader som föranleds av den befintliga skuldstocken och upplåningen under åren 2018—2019 samt av åtgärderna inom skuldhanteringen.

Inkomster som dras av från bruttoutgifterna är de inkomster som inflyter av kontantsäkerheter.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Emissions-, försäljnings- och marknadsföringskostnader 10 200 000
Inlösenavgifter och ombudsmannaarvoden 10 000
Nettoränteutgifter för mottagen kontantsäkerhet -1 200 000
Övriga utgifter 1 400 000
Sammanlagt 10 410 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Emissions-, försäljnings- och marknadsföringskostnader -4 300
Utgifter för mottagen kontantsäkerhet 3 800
Sammanlagt -500

Anslaget står utanför ramen.


2019 budget 10 410 000
2018 budget 10 910 000
2017 bokslut 6 323 036