Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Miljö- och naturvård
              (70.) Fartygsinvesteringar

Statsbudgeten 2019

(70.) Fartygsinvesteringar (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Förklaring:Det föreslås att momentet slopas i budgeten.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Finansiering av merkostnaderna för den grundläggande renoveringen av Aranda -800
Finansiering av merkostnaderna för den grundläggande renoveringen av Aranda (överföring till moment 35.01.04) -300
Nivåförändring -3 000
Sammanlagt -4 100

2018 budget 4 100 000
2017 bokslut 5 000 000