Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Miljö- och naturvård
              (70.) Fartygsinvesteringar

Statsbudgeten 2019

66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 1 826 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer och överenskommelser i anslutning till miljöministeriets ansvarsområde samt till andra betalningar till utlandet som föranleds av internationella förbindelser.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Klimat och atmosfär 530 000
Ekosystemtjänsterna och den biologiska mångfalden 460 000
Östersjön, vattendrag och vattenresurser 590 000
Materialeffektivitet och kemikalier 190 000
Boende och byggd miljö 2 000
Andra betalningar till utlandet 54 000
Sammanlagt 1 826 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Det internationella sot-initiativet CCAC (överföring från moment 35.01.01) 100
Medlemsavgift till Internationella havsforskningsrådet (ICES) (överföring till moment 30.01.66) -86
Sammanlagt 14

2019 budget 1 826 000
2018 budget 1 812 000
2017 bokslut 1 732 000