Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteraner
              50. Fronttillägg

Statsbudgeten 2019

58. Tjänster som tillhandahålls frontveteraner i hemmet (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 19 500 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av tjänster som underlättar boende hemma för frontveteraner med stöd av lagen om rehabilitering av frontveteraner (1184/1988).

Förklaring:Antalet frontveteraner beräknas vara ca 7 400 vid utgången av 2019.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om rehabilitering av frontveteraner så att frontveteranerna fr.o.m. den 1 november 2019 får samma tjänster som underlättar boende hemma som krigsinvaliderna får.


2019 budget 19 500 000