Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteraner

Statsbudgeten 2019

(56.) Statsandel till alterneringsersättning (förslagsanslag)PDF-versio

Förklaring:Det föreslås att momentet slopas i budgeten.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ändring i behovskalkylen 100
Överföring till moment 33.20.50 -26 100
Överföring till moment 33.20.52 -100
Sammanlagt -26 100

2018 budget 26 100 000
2017 bokslut 19 000 004