Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Asiakirjayhdistelmä vuoden 2005 talousarviosta
      Esipuhe
      Yhteenvetotaulukot
      Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvosto
         01. Valtioneuvosto
              01. Palkkaukset
         02. Valtioneuvoston kanslia
         03. Oikeuskanslerinvirasto
         27. Poliittisen toiminnan avustaminen
         99. Valtioneuvoston muut menot
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetusministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       34. Työministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Statsbudgeten 2019

01. Palkkaukset (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 5 322 000 euroa.

Perustetaan yhdeksän valtiosihteerin virkaa (A33). Henkilöstön määrä on enintään 63, joista 18 valtioneuvoston jäsentä, 9 valtiosihteeriä, 27 erityisavustajaa ja 9 valtiosihteerin sihteeriä.

Selvitysosa: Määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon 1 500 000 euroa valtiosihteerin virkojen ja heidän sihteeriensä virkojen perustamisen sekä määrärahan tarkistuksen johdosta. Eduskunta on hyväksynyt talousarvioesitykseen liittyvän esityksen valtioneuvostosta annetun lain (175/2003) 6 §:n ja valtion virkamieslain (750/1994) 5 §:n muuttamisesta siten, että ministerien tueksi voitaisiin tarvittaessa nimittää valtiosihteerejä.


2005 talousarvio5 322 000
2004 talousarvio3 809 000
2003 tilinpäätös3 624 143