Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
              51. Barnbidrag
              53. Militärunderstöd
              54. Bostadsbidrag
              55. Underhållsstöd
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteraner

Statsbudgeten 2019

57. Grundläggande utkomststöd (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 751 900 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av förskott enligt lagen om utkomststöd (1412/1997) för kostnader i anslutning till det grundläggande utkomststödet.

Förklaring:Det grundläggande utkomststödet innehåller en grunddel samt övriga grundutgifter, till vilka hör boendeutgifter enligt 6 § i lagen om bostadsbidrag, kostnader för användning av hushållselektricitet, hemförsäkringspremier samt hälso- och sjukvårdsutgifter som inte är ringa. Storleken på utkomststödets grunddel fastställs i 9 § i lagen om utkomststöd (1412/1997). Enligt 9 a § i den lagen justeras beloppen i enlighet med lagen om folkpensionsindex (456/2001). Storleken på grunddelen för en ensamboende vuxen är 491,21 euro i månaden 2019.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Höjning av garantipensionen -700
Höjning av minimibeloppen av dagpenningarna till samma nivå som arbetsmarknadsstödet -1 500
Pensionsstöd till långtidsarbetslösa -700
Rehabiliteringspenning i form av aktivitetsbaserad inkomst för unga -1 500
Slopande av självrisktiden på 55 dagar för sjukdagpenning -3 300
Ändring i behovskalkylen -59 200
Sammanlagt -66 900

Anslaget står utanför ramen.


2019 budget 751 900 000
2018 budget 818 800 000
2017 bokslut 760 630 313