Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
              51. Barnbidrag
              53. Militärunderstöd
              54. Bostadsbidrag
              55. Underhållsstöd
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteraner

Statsbudgeten 2019

54. Bostadsbidrag (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 1 565 800 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av bostadsbidrag enligt lagen om allmänt bostadsbidrag (938/2014).

Förklaring:Det allmänna bostadsbidraget grundar sig på den totala hyran och på definitionen av den lineära självrisken. På behovet av bostadsbidrag inverkar de förändringar som sker i antalet bidragstagare samt i bidragstagarnas boendeutgifter och inkomster. De åländska bostadsbidragen finansieras av statens ämbetsverk på Åland.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bindande av bostadsutgifterna till levnadskostnadsindex -8 000
Det genomsnittliga bostadsbidraget till studerande större än beräknat 40 000
Frysning av de maximala boendeutgifterna 2018 -8 000
Pensionsstöd till långtidsarbetslösa -1 600
Slopande av självrisktiden på 55 dagar för sjukdagpenning -400
Ändring i behovskalkylen 57 300
Sammanlagt 79 300

Anslaget står utanför ramen.


2019 budget 1 565 800 000
2018 budget 1 486 500 000
2017 bokslut 1 266 400 000