Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
              44. Regionalt transportstöd
         60. Energipolitik
         70. Integration

Statsbudgeten 2019

40. Införande av regionala innovationer och försök (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 3 000 000 euro.

Anslaget får i enlighet med lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt (8/2014) användas för att betala utgifter för utvecklings- och investeringsprojekt i samband med aktiveringsåtgärder inom den regionala närings- och innovationspolitiken. Anslaget får användas

1) för regionutvecklingsprojekt som gäller fler än en region eller som är nationellt viktiga

2) för utvecklingsprojekt som syftar till regionutveckling och främjande av näringspolitiskt samarbete mellan en regions kommuner

3) för konsumtionsutgifter som krävs för genomförandet av ovannämnda projekt samt för avlöning av personal motsvarande högst två årsverken och till betalning av lokalkostnader och andra kostnader som föranleds av avlöning av personal

4) till betalning av stöd i förskott, om detta är motiverat med tanke på genomförandet av projekten.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Föremål för finansiering är regionstädernas projekt som stöder tillgången på kunnig arbetskraft.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Regionstädernas projekt 3 000
Spetsprojektfinansieringen upphör (regeringsprogr. 2015) -10 000
Sammanlagt -7 000

2019 budget 3 000 000
2018 I tilläggsb. 5 208 000
2018 budget 10 000 000
2017 bokslut 16 987 000