Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         60. Energipolitik
         70. Integration

Statsbudgeten 2019

44. Investerings- och utvecklingsstöd för den cirkulära ekonomin (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 2 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) för införande eller utvidgning av teknik eller servicemodeller i anslutning till produktion eller användning av nya lösningar och processer inom cirkulär ekonomi eller för pilot- och demonstrationsprojekt i anslutning till återvinningsprodukter och material, hantering av sidoströmmar av avfall eller för ny teknik eller tjänster i anslutning till produktifiering av cirkulär ekonomi eller deras miljökonsekvenser och samhällsekonomiska konsekvenser

2) för investeringar som inbegriper nya affärsmodeller för cirkulär ekonomi, nya plattformar eller digitala tjänster och verksamhetsmodeller samt för produkt- och serviceplanering som stöder produktion eller användning, reparation, utförande av service, uppdatering, delning och uthyrning eller för annat kommersiellt införande av cirkulär ekonomi

3) för utredningar och förhandsutredningar som stöder investeringar och för utredningar som syftar till att främja investeringsverksamheten hos de olika aktörerna inom den cirkulära ekonomin.

Anslaget får även användas till betalning av konsumtionsutgifter.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Stöd beviljas i form av stöd av mindre betydelse på basis av EU:s regler om statligt stöd (kommissionens förordning 1407/2013), statsunderstödslagen (688/2001) samt statsrådets förordning om understöd som beviljas för investerings- och utvecklingsprojekt inom cirkulär ekonomi (1152/2017).

Förklaring:Investerings- och utvecklingsstöd är avsett för nya framtida lösningar inom cirkulär ekonomi för att uppnå målen i färdplanen för internationellt banbrytande verksamhet och en nationell cirkulär ekonomi. Grundtanken med den cirkulära ekonomin är att material utnyttjas och återvinns i en kretsloppsekonomi så länge som möjligt och att icke förnybara naturresurser ersätts med förnybara material som producerats på ett hållbart sätt.

Med stödet finansieras till exempel projekt som konkret driver nya affärsverksamhetsmodeller inom den cirkulära ekonomin framåt, minskar uppkomsten av avfall med utnyttjande av sidoströmmar och kopplar aktörer inom olika branscher och i olika faser av kedjan samman för att på så sätt möjliggöra en effektivare återvinning av material.

På basis av den första ansökningsomgången är textil- och byggnadsindustrin särskilt aktiva när det gäller att förnya sin verksamhet. Inom ramen för stödinstrumentet möjliggörs uppkomsten av ekosystem och därigenom uppkomsten av nya företag, produktionsenheter och arbetsplatser i olika skeden av värdekedjan. Incitament för verksamheten är utöver den kommande avfallslagstiftningen också konsumenternas och kundernas intresse för verksamhetens hållbara värden. Under den kommande ansökningsomgången planeras en eventuell fördelning tillsammans med Business Finland och Sitra för att komplettera åtgärderna.


2019 budget 2 000 000
2018 budget 2 000 000