Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Trafiknätet

Statsbudgeten 2019

(01.) Kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Förklaring:Det föreslås att momentet slopas i budgeten.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Överföring till moment 31.20.01 -13 156
Sammanlagt -13 156

2018 I tilläggsb. 66 000
2018 budget 13 156 000
2017 bokslut 11 049 000