Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Trafiknätet

Statsbudgeten 2019

41. Främjande av säkerhetsverksamheten inom vägtrafiken (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 9 100 000 euro.

Av anslaget får understöd beviljas i enlighet med statsrådets förordning om statsunderstöd för främjande av säkerhetsverksamhet för vägtrafik (1207/2016):

1) för allmän säkerhetsverksamhet för vägtrafik

2) för utvecklingsprojekt, försök och säkerhetsundersökningar.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Med anslaget främjas förverkligandet av de trafikpolitiska mål som gäller vägtrafikens säkerhet. Anslaget baserar sig på den trafiksäkerhetsavgift som tas ut hos försäkringsbolag och som intäktsförs under moment 11.19.05.

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

   
Allmän säkerhetsverksamhet för vägtrafik 8 900
Utvecklingsprojekt, försök och säkerhetsundersökningar 200
Sammanlagt 9 100

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Avdrag av för högt belopp som betalats 2018 -1 390
Nivåjustering -1 390
Trafiksäkerhet och tjällossningspaket 2 780
Sammanlagt 0

2019 budget 9 100 000
2018 budget 9 100 000
2017 bokslut 9 100 000