Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
              88. Aktieförvärv
         10. Trafiknätet

Statsbudgeten 2019

29. Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 384 582 000 euro.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ändring i behovskalkylen -94 698
Sammanlagt -94 698

Anslaget står utanför ramen.


2019 budget 384 582 000
2018 budget 479 280 000
2017 bokslut 418 409 156