Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2019

01. Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljderPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 173 200 000 euro.

Förklaring:Under momentet intäktsförs de inkomster som inflyter av bötesstraff och av administrativa betalningspåföljder av strafftyp.

Den 4 februari 2016 överlämnade regeringen till riksdagen en proposition (RP 1/2016 rd) med förslag till lagar om ändring av strafflagen och lagen om parkeringsövervakning, där det föreslås att dagsboten och ordningsboten ska höjas i enlighet med regeringsprogrammet. Behandlingen av propositionen pågår i riksdagen.


2019 budget 173 200 000
2018 budget 172 200 000
2017 bokslut 172 941 781