Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
              04. Andra inkomster från EU
              44. Fiskevårdsavgifter
              45. Jaktvårdsavgifter
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2019

02. Inkomster från EU för landsbygdsutvecklingPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 420 000 000 euro.

Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring:Inkomsterna omfattar Europeiska kommissionens löpande betalningar ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdens utveckling (Ejflu) med vilka ersätts de utgifter som utgörs av fondens finansieringsandel för programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland för programperioden 2014—2020 under momenten 30.10.40, 30.10.43, 30.10.64, 30.20.43 och 30.20.44 i statsbudgeten.


2019 budget 420 000 000
2018 budget 230 000 000
2017 bokslut 314 308 026