Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
              04. Andra inkomster från EU
              44. Fiskevårdsavgifter
              45. Jaktvårdsavgifter
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2019

01. Inkomster från Europeiska garantifonden för jordbruketPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 536 733 000 euro.

Grunden för bokföringen av inkomsterna utgörs av de beslut om avgifter som EU-organet har fattat under finansåret.

Förklaring:För att EU:s gemensamma jordbrukspolitik och fiskeripolitik ska kunna genomföras beräknas Finlands andel från Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) uppgå till sammanlagt 536 883 000 euro. När 150 000 euro av detta intäktsförs utanför budgeten till interventionsfonden för jordbruket beräknas 536 733 000 euro inflyta under momentet. I den inkomstpost som gäller systemet med utdelning i skolan har det beaktats att finansieringen av systemet överförs från moment 30.20.41 till moment 30.20.46 från och med skolåret 2019/2020. År 2019 betalas från moment 30.20.41 avgifter som föranletts av systemet skolåren 2017/2018 och 2018/2019.

Ålands inkomster har inte beaktats i totalinkomsten till den del uppgifterna hör till Ålands behörighet.

Uppskattning av inkomsterna från EGFJ

  Sammanlagt mn € Motsvarande utgifter
under moment
     
I budgeten    
EU-inkomststöd 525,000 30.20.41
EU-marknadsstöd 6,630 30.20.41
— stöd för privat lagring 1,200 30.20.41
— systemet med utdelning i skolan skolåret 2018/2019 3,500 30.20.41
— systemet med utdelning i skolan skolåret 2019/2020 1,430 30.20.46
— åtgärder i anslutning till systemet med utdelning i skolan 0,500 30.20.46
Producentorganisationerna 2,800 30.20.46
Honungsproduktion 0,103 30.20.46
Främjande av avsättningen 2,200 30.20.46
Sammanlagt 536,733  
Till interventionsfonden för jordbruket 0,150 I interventionsfonden
för jordbruket
Alla sammanlagt 536,883  

2019 budget 536 733 000
2018 budget 536 733 000
2017 bokslut 537 265 760