Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2019

70. Inkomster från studiestödsverksamhetenPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 18 400 000 euro.

Förklaring:

Beräknade inkomster (euro)

   
Amorteringar på borgensansvarsfordringar som betalats 2019 2 400 000
Ökning av borgensansvarsfordringar 11 000 000
Ränteinkomster 5 000 000
Sammanlagt 18 400 000

2019 budget 18 400 000
2018 budget 18 300 000
2017 bokslut 18 201 693