Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
              10. Domstolarnas inkomster
              20. Utsökningsavgifter
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2019

15. Inkomster från allmänna intressebevakningstjänsterPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 26 000 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna grundar sig på lagen om förmyndarverksamhet (442/1999), lagen om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt (477/2016) och statsrådets förordning om storleken på intressebevakarens arvode (696/2012).

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 24 831 25 000 26 000
— övriga intäkter 3 - -
Intäkter sammanlagt 24 834 25 000 26 000
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 22 725 25 600 23 500
— andel av samkostnader 6 987 8 400 7 500
Kostnader sammanlagt 29 712 34 000 31 000
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -4 878 -9 000 -5 000
Kostnadsmotsvarighet, % 84 74 84

2019 budget 26 000 000
2018 budget 25 000 000
2017 bokslut 24 833 779