Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
         08. Punktskatter
         10. Övriga skatter
              (03.) Banskatt
              06. Farledsavgifter
              08. Oljeavfallsavgifter
              09. Övriga skatteinkomster
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2019

12. Skatt för strålningsverksamhetPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 2 271 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna består av tillsynsavgifter som avses i strålningslagen.

De tillsynsavgifter av skattenatur som Strålsäkerhetscentralen tar ut baserar sig på en kostnadskalkyl som utgår från de faktiska kostnaderna i tillsynsverksamheten. Skattebeloppet justeras vid behov när kostnadsnivån förändras.


2019 budget 2 271 000