Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
         08. Punktskatter
         10. Övriga skatter
              (03.) Banskatt
              06. Farledsavgifter
              08. Oljeavfallsavgifter
              09. Övriga skatteinkomster
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2019

06. FarledsavgifterPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 48 400 000 euro.

Förklaring:Farledsavgiften grundar sig på lagen om farledsavgift (1122/2005), enligt vilken det för fartyg som bedriver handelssjöfart på finskt vattenområde ska betalas farledsavgift till staten.

Halveringen av farledsavgiften fortsätter 2019—2020. I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till ändring av lagen om farledsavgift. Uppskattningen av intäkterna av farledsavgiften 2019 baserar sig på det uppskattade utfallet för 2018, nämligen 47,9 miljoner euro. Utöver detta har trafiken 2019 beräknats öka med 2,2 %, vilket ökar intäkterna med ca 1,1 %.


2019 budget 48 400 000
2018 budget 47 400 000
2017 bokslut 47 366 426