Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
         08. Punktskatter
         10. Övriga skatter
              (03.) Banskatt
              06. Farledsavgifter
              08. Oljeavfallsavgifter
              09. Övriga skatteinkomster
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2019

05. Vissa avgifter för trafikenPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 25 985 000 euro.

Förklaring:I samband med budgetpropositionen lämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken.

Tillsynsavgiften för flygtrafiken, 11 332 000 euro, grundar sig på lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken (1249/2005). Tillsynsavgiften för besiktningstrafiken, 6 903 000 euro, grundar sig på lagen om tillsynsavgift för besiktningsverksamheten (960/2013). Tillsynsavgiften för spårbunden stadstrafik, 40 000 euro, grundar sig på lagen om spårbunden stadstrafik (1412/2015). Utgifterna för dessa verksamheter har beaktats vid dimensioneringen av anslaget under moment 31.20.01. Trafiksäkerhetsavgiften, 7 710 000 euro, grundar sig på lagen om trafiksäkerhetsavgift (471/2016). Utgifterna för denna verksamhet har beaktats vid dimensioneringen av anslaget under moment 31.20.41.


2019 budget 25 985 000
2018 I tilläggsb. -1 390 000
2018 budget 28 900 000
2017 bokslut 27 830 502