Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
         08. Punktskatter
              01. Punktskatt på tobak
              07. Energiskatter
         10. Övriga skatter
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2019

01. Punktskatt på tobakPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 1 126 000 000 euro.

Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen.

Förklaring:Skatten grundar sig på lagen om tobaksaccis (1470/1994). Enligt lagen tas för cigaretter som punktskatt per enhet ut 58,00 euro för 1 000 stycken och som värderelaterad punktskatt 52 % beräknat på detaljhandelspriset, dock minst 248,00 euro per 1 000 stycken. I punktskatt på cigarrer och cigariller tas det ut 0,015 euro per styck och därtill 34 % av detaljhandelspriset, dock minst 0,25 euro per styck. I punktskatt på pip- och cigarettobak tas det ut 51,50 euro per kilogram och därtill 48 % av detaljhandelspriset. I punktskatt på finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter tas det ut 39,00 euro per kilogram och därtill 52 % av detaljhandelspriset, dock minst 151,00 euro per kilogram. För andra produkter som innehåller tobak och för cigarettpapper tas det därtill ut 60 % av detaljhandelspriset. Punktskatten på vätskor för elektroniska cigaretter är 0,30 euro per milliliter.

Tobaksskatten höjs i överensstämmelse med statsminister Sipiläs regeringsprogram stegvis åren 2016—2019. Höjningarna görs halvårsvis och den senaste skattehöjningen trädde i kraft den första juli 2018. I enlighet med gällande lagstiftning höjs tobaksskatten även 2019 två gånger, den 1 januari 2019 och den 1 juli 2019. Sedan ingången av 2017 omfattas även vätskor som används i elektroniska cigaretter av punktskatten på tobak. Som en följd av skattehöjningarna och andra åtgärder som minskar tobakskonsumtionen har konsumtionen av skattebelagda tobaksprodukter minskat med ca 20 % från 2008 till 2017.

Den förväntade utvecklingen av skatteutfallet i fråga om tobak (mn euro)

  2017
bokslut
2018
budget
2019
budgetprop.
       
Cigaretter 841 915 984
Övriga tobaksprodukter 113 127 142
Sammanlagt 954 1 042 1 126

Till punktskatten på tobak hänför sig ingen skatteutgift.


2019 budget 1 126 000 000
2018 budget 1 042 000 000
2017 bokslut 953 811 217