Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
              01. Mervärdesskatt
              03. Apoteksskatt
         08. Punktskatter
         10. Övriga skatter
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2019

03. ApoteksskattPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 194 000 000 euro.

Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen.

Förklaring:Inkomsterna utgörs av avgifter enligt apoteksskattelagen (770/2016).

Avsikten är att justera den tabell som ingår i apoteksskattelagen så att justeringen grundar sig på den faktiska ändringen i den totala omsättningen från 2016 till 2017. Den justerade apoteksskattetabellen tillämpas 2019 på den apoteksskatt som fastställs på basis av omsättningen 2018.


2019 budget 194 000 000
2018 budget 171 700 000
2017 bokslut 180 920 773