Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
            88. Senatfastigheter

Statsbudgeten 2019

01. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 620 000 euro.

Av det tvååriga reservationsanslag som beviljats i den fjärde tilläggsbudgeten för 2013 återtas 620 000 euro.

Förklaring:Vid ändring av anslaget har som tillägg beaktats av det anslag som återtas 290 000 euro för projektet för digitalisering av kreditförvaltningen, 200 000 euro för projektet för digitalisering av skadeståndsverksamheten och 130 000 euro för ombudgetering av projektet för centralisering av valutahandeln som föranleds av att genomförandet av projekten har senarelagts.

Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.


2014 III tilläggsb. 620 000
2014 budget 30 617 000
2013 bokslut 31 856 000
2012 bokslut 26 155 000