Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2019

01. Ränta på statsskuldenPDF-versio

90. Ränta på statsskulden (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 170 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av räntor på statsskulden, preskriberade räntor och räntor som förorsakas av kortfristig tillfällig finansiering samt utgifter för de derivatavtal som ingåtts för att reglera låneportföljens riskposition.

Förklaring:Skulden i euro uppgick vid utgången av 2017 till 104 762 miljoner euro och den genomsnittliga nominella räntan på skulden var 1,19 %. Som beräkningsantagande för 2019 års upplåning har använts 0,0 procents ränta för ränteperioder på 3 månader och 1,2 procents ränta för ränteperioder på 10 år.

Inkomster som dras av från bruttoutgifterna är ränteinkomster från statslån och inkomster som flyter in från derivat som skyddar räntebetalningen i fråga om statslån.

Beräknad användning av anslaget (mn euro)

   
Serieobligationslån 1 170
Övriga obligationslån 5
Övriga masskuldebrevslån -3
Skuldförbindelselån -3
Skuldebrevslån och övriga lån 1
Sammanlagt 1 170

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Preciserad uppskattning -51 000
Sammanlagt -51 000

Anslaget står utanför ramen.


2019 budget 1 170 000 000
2018 budget 1 221 000 000
2017 bokslut 1 324 939 712