Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Miljö- och naturvård
              (70.) Fartygsinvesteringar

Statsbudgeten 2019

89. Kapitallån till Finnvera Abp för kapitalisering av Aloitusrahasto Vera Oy och Veraventure Ab (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 30 000 000 euro.

Anslaget får användas för att bevilja Finnvera Abp kapitallån enligt 12 kap. 1 § i lagen om aktiebolag (624/2006) räntefritt för kapitalisering av Aloitusrahasto Vera Oy och Veraventure Ab. Om finansieringsverksamheten vid de bolag som kapitaliseras är förlustbringande återkrävs lånet inte.

Förklaring:Momentet fogas till budgetpropositionen.

Avsikten är att återbetalningstiden för kapitallånet är högst 15 år. Det allmänna målet för Aloitusrahasto Vera Oy är att kunna rikta finansiering i form av eget kapital till problemområden inom företagsfinansieringen, speciellt till såddföretag eller nystartade företag. Målet för Veraventure Ab är att med kapitalplaceringsmedel främja tillgången på privat kapital i fonder och att stödja och främja den regionala näringspolitiken tillsammans med lokala aktörer.

Avsikten är att avhjälpa de brister på riskkapitalmarknaden som föranleds av störningar på finansmarknaden och som försvårar tillgången till riskkapital speciellt för snabbt växande, nystartade och expanderande företag.


2009 budget 30 000 000