Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Miljö- och naturvård

Statsbudgeten 2019

65. Understöd till organisationer och miljövård (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 1 730 000 euro.

Anslaget får användas

1) till understöd till nationella naturskydds- och miljöorganisationer

2) till understöd till riksomfattande organisationer inom bostads- och byggnadsbranschen för stödjande av informations- och upplysningsverksamhet

3) till bidrag enligt 12 § i lagen om främjande av skärgårdens utveckling (494/1981) för projekt som främjar miljövården i skärgården

4) för stödjande av verksamhet som främjar avfallshanteringen i skärgårds- och fjällområden

5) för stödjande av sådan nationellt och regionalt betydande verksamhet av projektnatur som främjar en hållbar utveckling, värnar om kulturmiljön och främjar annan miljöfostran och miljöupplysning.

Förklaring:Anslaget används till allmänna understöd till riksomfattande naturskydds- och miljöorganisationer för deras basverksamhet. Riksomfattande organisationer inom bostads- och byggnadsbranschen beviljas statsunderstöd i form av allmänt understöd särskilt riktat till deras informations- och upplysningsverksamhet. Med anslaget stöds också miljövården i skärgården samt avfallshanteringen i skärgårds- och fjällområden. Dessutom stöds sådana nationellt och regionalt betydande projekt som främjar en hållbar utveckling, värnar om kulturmiljön och främjar annan miljöfostran och miljöupplysning.

Anslaget utgör delvis finansiering av regionutvecklingen enligt lagen om utveckling av regionerna.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av ett tillägg av engångsnatur -105
Sammanlagt -105

2019 budget 1 730 000
2018 I tilläggsb. 600 000
2018 budget 1 835 000
2017 bokslut 2 280 000