Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       01. Förvaltning
       60. Energipolitik
       70. Integration

Statsbudgeten 2019

02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet dras det av 630 000 euro.

Förklaring:Avdraget är en överföring till moment 32.20.06 och föranleds av en precisering av de löneutgifter och andra utgifter som överförts i budgeten för 2017.


2017 I tilläggsb. -630 000
2017 budget 172 660 000
2016 bokslut 193 011 672
2015 bokslut 214 435 000