Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteraner
              20. Anskaffning av vaccin
              21. Hälsoövervakning

Statsbudgeten 2019

50. Hälsofrämjande verksamhet (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 2 200 000 euro.

Anslaget får användas för utgifter enligt 1 § i lagen om anslag för hälsofrämjande (333/2009).

Av anslaget kan organisationer, stiftelser, kommuner och andra aktörer beviljas statsunderstöd. Anslaget kan också användas när avtal om projekt för hälsofrämjande ingås med statliga inrättningar. Anslaget får även användas till betalning av utgifter för administrering av anslaget.

Förklaring:

Fördelning på prioriteringsområden av anslaget för den hälsofrämjande verksamheten, euro/år

  2017
utfall
2018
uppskattning
2019
uppskattning
       
Utveckling av ledningen av arbetet med att främja välfärd och hälsa i kommunerna och de blivande landskapen - - 550 000
Förebygga och minska användningen av tobak, alkohol, narkotika och andra droger och deras negativa effekter 560 000 560 000 330 000
Utveckling av metoder som utnyttjar social marknadsföring - - 550 000
Förebygga och minska övervikt hos barn och unga genom diet och fysisk aktivitet. 1 170 000 540 000 750 000
Öka användningen av metoder som främjar psykisk hälsa och stödja förebyggandet av självmord 580 000 540 000 -
Förbättra den sexuella hälsan - 540 000 -
Administration av finansierade projekt 20 000 20 000 20 000
Sammanlagt 2 330 000 2 200 000 2 200 000

2019 budget 2 200 000
2018 budget 2 200 000
2017 bokslut 2 330 000